štvrtok 29. októbra 2015

Mytí prosklených prostor a hydrofobní impregnace

Velmi široká paleta úklidových činností zkušené a osvědčené firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je pro zákazníky pozitivním signálem, že při využívání služeb této společnosti, lze efektivně předejít roztříštěnosti, kterou jednotlivé objednávky z různých firem logicky přináší. Spokojení klienti této úklidové společnosti již vědí o ekonomických a časových úsporách, které sjednané zakázky "pod jednou střechou" přináší...
Ať už se jedná o mytí oken a všech ostatních prosklených ploch, čištění koberců a podlah, generální úklidy po opravách bytových a komerčních objektů, čištění fasád, odstranění graffity nástřiků, nátěry proti plísním, čištění a pískování památkově chráněných staveb a objektů, ocelových konstrukcí, úklidové a čistící práce ve výškách - to jsou namátkově technologie, které každý klient může využít u této renomované společnosti se silným zázemím a pro kterou kvalita a spokojenost zákazníků představuje základní prioritu ve své činnosti. Svým poctivým přístupem také již získala patřičné renomé nejen u nás, ale velmi úspěšně oslovuje klienty i na Slovensku, v Rakousku a Německu.


Mytí oken a výloh
Mytí oken a výloh


Mytí oken a výloh

Velkým přínosem v nabídce technologií úklidových služeb je upřímná snaha, že kromě již osvědčených a zásadně kvalitně prováděných mycích a čistících postupů je pro firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. skutečným zájmem, aby vlastní realizace tolik potřebné činnosti vždy měla co nejdelší účinnost. Výrazná snaha, aby tyto úklidové technologie měly zásadní vliv na prodloužení životnosti je již patrná při samotném sjednávání úklidových zakázek, neboť zde již každý klient má možnost posoudit jak nabídku kvalitních mycích a čistících metod, tak i nabídku následného ošetření, které má zásadní vliv na delší životnost a tím plnou spokojenost zákazníků.
Transparentním důkazem budiž příklad tolik žádané firemní technologie mytí oken, výloh a všech ostatních prosklených ploch (včetně výškových prací). Vlastní firemní metoda spočívá ve velmi kvalitním umytí a vyčištění skel vlastními odborně zdatnými profesionálními pracovníky, kteří zásadně používají značkové a účinné kosmetické přípravky a pomůcky. Následné leštění provádí vlastní technologií tzv. trikem suchého leštění, který zcela eliminuje možnost toho, že by během krátké doby vlivem přírodních podmínek, došlo k tomu, že by vyvstaly nevzhledné šmouhy, kruhy a skvrny, které mají vždy na svědomí leštidla, které sice v danou chvíli ulehčí náročnost a pracnost leštění, ale během krátké doby veškerý efekt čistoty a lesku skel naprosto znehodnotí. 
Po provedení vlastního mytí a vyčištění skel je čas na využití firemní nabídky ošetření a prodloužení životnosti pomocí technologie hydrofobní impregnace prosklených prostor.
Tato impregnace se aplikuje technologií GlasProtect - GSP a zásadní měrou snižuje náklady na údržbu skleněných ploch, viditelně vylepšuje optický vzhled a skutečně prodlužuje jejich životnost. Je velmi vhodná k aplikaci na okna, střešní okna, výlohy, skleníky, solární panely, prosklené fasády atd.
Touto spolehlivou technologií vznikne velmi odolná samočistící nanovrstva, díky které se veškerá špína a nečistoty nabalují do vodních kuliček, (tzv. efekt lotosového květu) a přirozenou cestou, ať už samospádem nebo povětrnostními vlivy - bez zanechání sebemenších stop na skle, je odváděna pryč. Navíc tato velmi efektivní metoda účinně chrání sklo před usazováním rzi, vodního kamene či plísní a zabraňuje negativním vlivům UV záření. Tato firma garantuje plnou účinnost po dobu 2 let s tím, že funkční životnost impregnace je 4-5 let a to dle klimatických podmínek.
Všem, které zaujala firemní snaha nejen o kvalitní úklidové služby, ale i o důležité služby v oblasti ošetření a tím prodloužení životnosti umytých a vyčištěných skleněných ploch, je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz, kde případní zájemci získají všechny podrobné informace.

štvrtok 22. októbra 2015

Mytí oken a prosklených ploch

Nejnovější úklidové technologie mají jednoznačný záměr. Plně využívat poznatků vědeckého výzkumu v oblasti vývoje čistících prostředků a úklidových pomůcek a to s maximální šetrností na naše společné životní prostředí. Cíl těchto technologií je jednoznačný - pomocí kvalitních a zkušených úklidových společností tyto účinné a efektivní technologie zavádět do praxe k plné spokojenosti každého zákazníka. A k tomu určitě přispívá fakt, že kromě perfektního výsledku úklidové činnosti je stejný důraz kladen i na prodloužení životnosti umytých a vyčištěných prostor včetně jejich následné ochrany a to nejen před klimatickými vlivy...
Účinná úklidová činnost dle těchto metod obsahuje širokou škálu možností, ať už se jedná o mytí a ochranu oken, výloh, prosklených výškových fasád a všech ostatních prosklených prostor nebo o čištění podlah, koberců, fasád a úklidu po opravách interiéru či exteriérů. Nelze také například opomenout efektivní činnost při likvidaci graffiti a následné účinné ochraně před sprejery, či výborným výsledkům v boji proti plísním s certifikací pro použití jak ve zdravotnictví, tak i památkově chráněných objektech. Samozřejmě škála těchto nových technologií je velmi široká, ale je jen málo úklidových firem, které tyto progresívní poznatky dokáží nabídnout svým klientům.
K absolutní špičce, a to nejen na našem trhu úklidových činností patří bezesporu úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. Jedná se o velmi kvalitní a zkušenou firmu se silným zázemím, která svým zodpovědným přístupem všechny tyto zmíněné aspekty splňuje.
Právě ze široké škály nových progresivních technologií je velmi často klienty této společnosti žádána úspěšná a účinná metoda mytí oken, výloh a prosklených prostor s následnou možností ochrany a prodloužení životnosti pomocí hydrofobní impregnace.


Mytí oken a prosklených ploch
Mytí oken a prosklených ploch

Mytí oken a prosklených ploch

Je také potřeba připomenout, že mezi spokojené klienty patří nejen velké obchodní řetězce, firmy, zdravotnická či kulturní zařízení, ale i majitelé menších obchodů, hospůdek nebo drobní majitelé domů, bytů a ostatních menších nemovitostí. Úklidová činnost této firmy je plně zaměřena na prvotřídní kvalitu a nejvyšší efektivnost, která zodpovědně směřuje ke každému zákazníkovi.
Vlastní firemní technologie mytí skel zásadně spočívá v používání nejkvalitnějších značkových mycích a čistících prostředků a pomůcek, a to včetně profesionálního využití této technologie i ve výškách.
Následné leštění umytých skleněných ploch spočívá v tzv. triku suchého leštění, což je další firemní zkvalitnění technologie, neboť v této fázi použití leštidel by znamenalo nebezpečí v podobě šmouh a nevzhledných stop po leštidlech, které brzy, vlivem povětrnostních vlivů prostupují na povrch skleněných ploch a znehodnocují tak sebekvalitněji provedenou metodu leštění.
Závěrečná nabídka nanesení hydrofobní nanovrstvy, která účinně chrání Vaše skla před všemi vlivy počasí a a která výrazně prodlužuje životnost takto ošetřených skel, je ve skutečnosti velmi ekonomické řešení, neboť se podstatně sníží náklady na další mytí a čištění těchto frekventovaných ploch. Tato nešpinavá úprava skel  totiž spolehlivě odvádí špínu nabalenou v kapkách vody bez toho, aby zanechala jakékoliv stopy. Životnost a funkčnost této hydrofobní impregnace GlasProtect je až 5 let a po celou dobu není potřeba vynakládat finanční prostředky za čistící a mycí přípravky, ale stačí okna omývat pouze čistou vodou. Nanovrstva účinně chrání skleněné plochy před nepříznivým UV zářením a spolehlivě zabrání usazování rzi, mechům, vodnímu kameni a ostatním nečistotám na takto ošetřených prosklených plochách.
Všem dalším případným zájemcům o tuto technologii, která v konečném efektu výrazně šetří nejen finance, ale i Váš čas, je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získáte podrobné a vyčerpávající informace.  
štvrtok 8. októbra 2015

Mytí oken

Pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. se stala vlastní technologie mytí oken, výloh, střešních oken, lodžií, skleníků , solárních panelů a prosklených fasád výškových budov pilířem kvalitních služeb svým zákazníkům. Jedná se vlastně o komplexní technologii mytí a ošetření prosklených ploch, včetně spolehlivého zajištění této důležité úklidové činnosti ve výškách a nepřístupných místech. Všichni klienti, kteří alespoň jednou využili služeb této úklidové společnosti již vědí, že jde o dynamicky se rozvíjející zkušenou firmu se silným zázemím, která disponuje vlastním týmem odborných profesionálních pracovníků a to včetně horolezců s kvalitní výškovou technikou a slaňovacím vybavením. Svou flexibilitou, spolehlivostí a kvalitním provedením žádané úklidové služby, jsou pro zákazníky vždy zárukou spokojenosti.
Společně s technologií zaměřenou na odstraňování graffiti je metoda mytí prosklených prostor  nejviditelnější a přitom nejdůležitější činností, která vypovídá o úrovni kulturního cítění v našich městech, jejich centrech, ale i v jejich zákoutích a uličkách...


Mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách pomocí horolezců
Mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách pomocí horolezců

Mytí prosklených ploch a hydrofobní impregnace

Prioritou firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. vždy byla kvalita nabízených služeb. Vedle detailně odzkoušených účinných technologií a spolehlivým týmem svých pracovníků, je stejně důležitý výběr kvalitních značkových přípravků a pomůcek , včetně samozřejmé flexibility a možnosti nastavení cyklického opakování mytí a ošetření skel.
Vlastní technologie mytí oken a prosklených ploch při využívání těchto priorit se tak stala vstupenkou do elitní společnosti nejlépe hodnocených úklidových firem a to nejen na našem trhu.
Mytí skel proto spočívá v poctivém provedení za pomoci špičkových čistících produktů, ale vlastní leštění je již bez použití leštidel, neboť ta mají za následek neestetické šmouhy a skvrny vytvořené díky povětrnostním vlivům. Společnost proto zásadně provádí leštění tzv. trikem suchého leštění, které zaručuje stálost vyleštěných skleněných ploch.
Po této "mycí etapě" nabízí svým klientům firma "zlatý hřeb" vlastní technologie a tou je beze všech pochybností ekonomicky a esteticky velice lukrativní nabídka - ošetření takto vyčištěných oken a všech prosklených prostor (to znamená i ve výškách a těžko přístupných místech) pomocí hydrofobní impregnace.  Nanesením technologie NANOCLEAN, dochází k ošetření pečlivě umytých skel. Po 20 minutovém zaschnutí pracovníci opět pečlivě tuto vrstvu vyleští. Na takto připravený skleněný povrch se již nanese a rozetře hydrofobní impregnace GlasProtect. Vzniklá nanovrstva se naposledy vyleští do vysokého lesku. Efektivnost a ekonomičnost spočívá v tom, že teď již při dalším mytí nebude třeba čistících prostředků, ale pouze stačí omytí čistou vodou. Nanovrstva spolehlivě zabezpečí shlukování špíny do kuliček vody a je samospádem či ostatními povětrnostními vlivy bez zanechání špinavých stop a fleků na skle, odváděna pryč.
Další výraznou vlastností této metody je skutečnost, že zabraňuje možnosti vzniku plísní, vodního kamene, skvrn od rzi či soli. Navíc ochraňuje takto ošetřené skleněné plochy před škodlivými vlivy UV záření. Tato firma poskytuje záruku 2 let na 100% účinnost této technologie s tím, že předpokládaná životnost a plná účinnost je 4-5 let.
Pro všechny další případné zájemce je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají všechny potřebné informace.

utorok 6. októbra 2015

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Architektonický trend současnosti zcela správně využívá nejmodernějších technologií, které akceptují náročné požadavky na komfort, reprezentativní pracovní prostředí, ale i vysoce kulturní prostředí pro sport, relax a odpočinek či pohodlný nákup pod jednou střechou v multifunkčních obchodních centrech. Nejvhodnějším a tzv. architektonicky velmi "čistým" stavebním materiálem se stalo sklo, které vidíme kolem sebe v mnohotvárném funkčním využití. Ať už se jedná o vlastní okna, výlohy, skleněné výplně, střešní okna, skleníky či lodžie až po obrovské plochy prosklených fasád a to nejen u výškových budov...
Druhou a stejně důležitou stranou mince se stala nutnost mytí a údržby těchto ploch - je zcela pochopitelné, že zde již "klasická" uklízečka uplatnění nenajde...
Tuto činnost převzaly úklidové firmy, které svým zákazníkům nabízejí služby, které se mytím a údržbou prosklených ploch zabývají.
Mezi nejzkušenější a nejkvalitnější úklidové společnosti nejen u nás, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Německu patří A SERVIS LIPKA, s.r.o. Silné zázemí, flexibilita s využitím vlastních odborných profesionálů zaměřených na kvalitu a skutečně široké spektrum úklidových činností, řadí tuto firmu na pomyslný vrchol úklidových služeb nejen na našem trhu. Pro, již zmiňované silné zázemí je samozřejmostí, že v nabídce jejich úklidových služeb najdeme tak náročné činnosti, ke kterým bezesporu patří i mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách. Tato společnost disponuje kvalitní výškovou technikou a slaňovacím vybavením. Ve vlastním odborném týmu pracovníků jsou proto také profesionální horolezci, kteří si odborně poradí i v těžko dostupných prostorech výškových budov.

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách
Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Na mytí prosklených ploch firma používá zásadně kvalitních značkových přípravků a pomůcek. Pro splnění svých představ na kvalitní provedení této činnosti společnost neváhala přijít s vlastní technologii mytí. Tato metoda spočívá v tom, že vyřadila veškeré leštící přípravky, které znehodnocují celkové umytí skel tím, že po krátkém čase, díky povětrnostním vlivům, na vyleštěných skleněných plochách vyvstávají šmouhy a stopy po leštících přípravcích. Tuto činnost nahradila metodou tzv. triku suchého leštění, kdy konečnou fází leštění provádí suchou bavlněnou plenou.
Po důkladném umytí a vyleštění skel přichází možnost, která stejně jako vlastní mytí a leštění velmi převyšuje nabízené standarty ostatních úklidových firem. Právě důraz na kvalitu a co nejdelší prodloužení životnosti prováděných služeb řadí firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. na nejčelnější místo mezi úklidovými společnostmi. Právě prodloužení životnosti a čistoty prosklených prostor je efektivní a účinnou možností, kterou tato firma nabízí svým klientům a která zásadním způsobem snižuje úklidové náklady.
Touto možností je metoda tzv. nešpinavé úpravy skel. Jedná se o hydrofobní impregnaci aplikovanou technologií GlasProtect, což je dvoufázová hydrofobní nanotechnologická impregnace založená na lihové bázi. Vyznačuje se velkým ochranným účinkem proti vodě a špíně na principu lotosového efektu. Na voděvzdorné nanovrstvě dochází ke shlukování kuliček vody se špínou, které jsou přirozenou cestou (samospádem a povětrnostními vlivy) odváděny bez sebemenších stop z prosklených prostor. Tato samočistící nanovrstva zabraňuje uchycení mechů, rzi, vodního kamene i plísní a zároveň chrání sklo před škodlivými vlivy UV záření. Další mytí takto ošetřených skel je již pouze vodou, čímž se znatelně snižují náklady na čistotu a údržbu. Životnost takto ošetřených ploch je 4-5 let a navíc jednoznačně prodlužuje vlastní životnost skel.
Všem případným klientům je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají podrobné informace.


pondelok 28. septembra 2015

Umývání skleněných ploch

Okna, výlohy, skleníky, zimní zahrady, střešní okna, prosklené fasády výškových budov, solární panely a mnohé další prosklené prostory představují v současné architektuře moderního stylu tak obrovské plochy, že je nemyslitelné jejich mytí a údržbu zvládnout bez pomoci odborných a specializovaných úklidových firem.
Mezi nejkvalitnější úklidové firmy u nás určitě patří A SERVIS LIPKA, s.r.o., úspěšná a zákazníky velice žádaná firma, s více jak dvacetiletou tradicí. Její silné zázemí, využívání nejúčinnějších nových technologií, špičkové strojové vybavení a používání kvalitních značkových přípravků, spolu s týmem vlastních, odborně proškolených a zdatných pracovníků, jsou zárukou kvalitní úklidové činnosti v širokém spektru nabízených služeb. Jednou z nejžádanějších činností této firmy je právě mytí a následné ošetření skel hydrofobní impregnací.


Mytí výloh
Mytí výlohMytí prosklených ploch a ošetření hydrofobní impregnací

Úklidová činnost firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. spočívá v kvalitní realizaci nejnovějších i vlastních technologií, které jsou vždy zaměřeny na kvalitu odvedené služby a na spokojenost svých zákazníků. To samozřejmě platí i pro tuto konkrétní technologii. Vlastní metoda mytí jakýchkoliv prosklených ploch je vždy realizována špičkovými čistícími přípravky za pomoci kvalitních pomůcek a nástrojů. Velmi silné zázemí a vlastní odborně zdatní horolezci zaručí čistotu a ochranu vašich skel i v těžko přístupných nebo výškových objektech.
Firma dle vlastní technologie mytí skel, zásadně nepoužívá leštidel, neboť ta jsou nejčastější příčinou nekvalitního umytí skel z důvodů zanechávání neestetických šmouh a fleků na skle, které se vždy, díky povětrnostním vlivům, velmi brzy objeví....
Velmi ekonomické a efektivní je využití možnosti nanesení hydrofobní impregnace, jejíž plná funkčnost je až 5 let a tato firma ji nabízí po vlastním pečlivém vyčištění a vyleštění skleněných ploch.
Jedná se o tzv. nešpinavou úpravu skel, která zásadním způsobem prodlužuje čistotu umytých skel a jejich životnost. Účinně snižuje náklady na další mytí a údržbu prosklených prostor. Vzniklá nanovrstva spolehlivě ochraňuje sklo od špíny, která se nabaluje do vodních kuliček a je bez jakýchkoliv stop odváděna přírodní cestou (větrem, samospádem) pryč z umytých ploch. Navíc zabraňuje tvorbě rzi, mechů, plísní, vodního kamene a ochraňuje před nepříznivými účinky UV záření. Tato technologie již oslovila velmi mnoho spokojených zákazníků a tato zkušená společnost navíc umožňuje bezstarostné tzv. cyklické opakování svých služeb.
Podrobnější informace případní další klienti získají na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz .


utorok 22. septembra 2015

Mytí a hydrofobní impregnace prosklených ploch

Mytí oken, výloh, prosklených fasád včetně práce ve výškách, mytí skleníků, střešních oken nebo třeba solárních panelů se stalo pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. jedním z nosných pilířů své činnosti.
K vlastnímu mytí skleněných ploch tato společnost se silným zázemím využívá nejnovějších technologií, má vlastní rozsáhlé strojové a zabezpečovací vybavení a používá velmi kvalitní značkové přípravky. Ze zásady každou úklidovou činnost provádějí vlastní a bezúhonní profesionální pracovníci s vysokou odbornou zdatností. Se svou, již více jak dvacetiletou tradicí se firma po zásluze stala jednou z nejkvalitnějších a tím zákonitě jednou z nejžádanějších společností ve svém oboru. U svých zákazníků získala špičkové renomé pro svou vstřícnost, flexibilitu, komplexnost a velmi vysokou kvalitu prováděných služeb i za možnost využít účinných a efektivních technologií na prodloužení ochrany a životnosti, která pro klienta vždy znamená výraznou úsporu nákladů za úklidovou činnost.
Kompletaci poctivého profesionálního přístupu lze dokumentovat faktem, že tato společnost velmi úspěšně rozvíjí svou činnost rovněž na Slovensku, v Rakousku a Německu.


Mytí a hydrofobní impregnace prosklených ploch
Mytí a hydrofobní impregnace prosklených ploch


Mytí a hydrofobní impregnace prosklených ploch

Tato firemní technologie se právem řadí mezi nejúčinnější a nejkvalitnější a to nejen na našem trhu úklidových nabídek. Komplexnost této služby spočívá nejen ve velmi kvalitním umytí oken, rámů parapetů a všech prosklených ploch (včetně zabezpečení výškového mytí) značkovými přípravky a to ze zásady bez použití leštidel, ale hlavně v možnosti následného účinného a efektivního ošetření v podobě nanesení hydrofobní impregnace, která výrazně prodlužuje jejich čistotu a životnost.
Hydrofobní impregnace je vlastně nanesení technologie NANOCLEAN na kvalitně umytá okna. Po dvacetiminutovém zaschnutí pracovníci firmy důkladně skla vyleští. Poté následuje závěrečná fáze a tou je nanesení a rozetření vlastní hydrofobní impregnace GlasProtect. Po opětovném důkladném vyleštění takto vzniklá nanovrstva se již umývá pouze čistou vodou - bez sebemenšího použití jakýchkoliv čistících prostředků - vyznačuje se účinnou samočistící schopností, neboť dochází ke shlukování špíny do vodních kuliček a je přirozeným způsobem odváděna povětrnostními vlivy nebo samospádem. Tato nanovrstva odolává vysokým teplotám (450° Celsia) a vzniklé spojení nanočástic s podkladem vytváří absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Zabraňuje uchycení mechů, vodního kamene, vzniku skvrn od rzi a chrání prosklené plochy od nepříznivých vlivů UV záření. 100% účinnost takto ošetřených prosklených ploch je 4-5 let a má výrazný vliv na prodloužení životnosti skel.
Případným zájemcům a novým klientům je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají kompletní informace k nabízené úklidové službě.

streda 9. septembra 2015

Mytí prosklených ploch a hydrofobní impregnace


Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. se specializuje na mytí a následné ošetření všech prosklených součástí jednak bytové zástavby, tak samozřejmě i kancelářských, obchodních, zdravotních, kulturních, sportovních nebo památkových objektů. Tato specializace zahrnuje i prosklené fasády včetně výškových budov, zimní zahrady, střešní okna a veškeré skleněné výplně a to i u památkově chráněných staveb.
Velkému zájmu spokojených zákazníků se těší mytí oken a výloh s následným ošetřením hydrofobní impregnací. 
Specializace vlastní zdokonalené technologie mytí oken a výloh je zaměřena na skutečnou kvalitu vyčištění jakéhokoliv druhu skel pomocí profesionálního vybavení pomůckami a čistícími prostředky renomované značky UNGER .
Součástí této technologie je kvalitní umytí okenních rámů a parapetů, případné odstranění starých reklamních polepů, zbytků barev či lepidel apod. Zároveň lze současně s mytím skel provést čištění markýz včetně nanoimpregnace, která výrazně prodlouží jejích životnost. A právě markýzy se staly neodmyslitelnou součástí příjemného venkovního posezení a to nejen u restauračních a odpočinkových zahrádek, ale zajišťují hlavně ve městech tolik potřebné zastínění v parných letních měsících. Proto je nezbytné, a to právě k vůli letním klimatickým vlivům, ochránit nemalé investice při pořizování markýz a pravidelným čištěním a údržbou, včetně již zmiňované impregnace výrazně prodloužit jejich efektivitu a životnost.


Čištění a impregnace markýz
Čištění a impregnace markýz


Mytí oken a výloh
Mytí oken a výloh

Mytí oken, výloh a hydrofobní impregnace

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. provádí vlastní, letitými zkušenostmi zdokonalenou technologii mytí oken a výloh. Tato metoda se řadí k nejkvalitnějším službám v této oblasti na našem i zahraničním trhu. Provedení ve špičkové kvalitě je podpořeno ve využívání nejkvalitnějších pomůcek a produktů značkové firmy UNGER a také v nesmlouvavém odmítání používání leštidel, která sice vykazují okamžitý efekt, ale během pár dní  se takto vyleštěná skla vlivem klimatických podmínek mění v plochy plné čmouh a fleků. To samozřejmě tato firma, která důsledně dbá na nejvyšší možnou kvalitu svých služeb, nemůže za žádných okolností akceptovat A všechny skleněné plochy důkladně leští ověřeným tzv. trikem suchého leštění.
Tato úklidová společnost všem svým zákazníkům doporučuje, aby si na takto důkladně umyté jakékoliv prosklené prostory nechali nanést hydrofobní impregnaci. Tato nanovrstva má jednoznačně pozitivní vliv na prodloužení životnosti skel, ale i na ekonomický efekt každého zákazníka, neboť další mytí takto ošetřených ploch se provádí již pouhou vodou bez jakýchkoliv mycích a čistících přípravků. Důvod je prostý, díky nanesené nanovrstvě dochází k tzv. nešpinavé úpravě skel, neboť veškerá nečistota se nabaluje do kuliček vody a je bez sebemenšího zanechání špinavých stop odváděna přírodními vlivy (vítr, samospád) pryč mimo ošetřené plochy. Navíc impregnace zabraňuje uchycení plísní, vodního kamene nebo skvrn od rzi a chrání před působením škodlivého UV záření. Tato vrstva je skutečně velmi odolná a trvanlivá a spokojeným klientům zajišťuje ochranu až 5 let. 
Pro další případné zájemce je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz, kde jim ochotně sdělí podrobné informace.


                                   

piatok 4. septembra 2015

Mytí oken a výloh

Úspěšná činnost firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je založena na zavádění a využívání nejnovějších technologií ve své široké nabídce úklidových služeb. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že společnost se opírá o vlastní spolehlivé, odborně proškolené pracovníky a ze zásady nevyužívá nabídek různých pracovních agentur nebo sezonních brigádníků.
Svou dlouholetou zkušenost a silné zázemí zúročuje i ve vlastních zdokonalených úklidových technologiích a přidáme-li k tomu firemní flexibilitu a důraz na provedení zadané služby v nejvyšší možné kvalitě, nacházíme adekvátní odpověď, proč tato společnost získala špičkové renomé a čelní místo nejen na našem, ale i zahraničním trhu úklidových služeb, a proč se také pyšní velkou důvěrou svých zákazníků.
Každá z prováděných technologií v široké nabídce úklidových služeb, je pro tuto firmu odborným specifikem, ve kterém plně využívá svou mnohaletou zkušenost a do praxe tak pružně a systematicky zavádí vlastní poznatky, kterými zdokonaluje nejnovější účinné metody a tím jednoznačně zvyšuje nejen kvalitu, ale i životnost v každé ze služeb, které svým klientům nabízí.


Mytí výloh a oken
Mytí výloh a oken

Mytí výloh a oken

Tato úklidová činnost je jedním z mnoha důkazů specializace firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na každou z nabízených služeb.
Mytí výloh a oken velmi úspěšně provádí díky své vlastní zdokonalené technologii, a to nejen ve velkých nákupních, kancelářských, sportovních či zdravotních nebo odpočinkových centrech - včetně zabezpečení této úklidové činnosti ve výškách, ale samozřejmě i u menších obchodů, rodinných domů či panelové zástavby. V nabídce firmy je i mytí prosklených ploch, jako jsou například zimní zahrady, markýzy či mytí oken, rámů a parapetů po stavebních úpravách nebo před kolaudacemi. Samotné mytí oken kvalitní čistící kosmetikou je u této firmy specifické v tom, že nepoužívá leštidla, ale pouze okenní plochy leští tzv. trikem suchého leštění, což má zásadní vliv na vysokou kvalitu vyleštěných ploch bez čmouh a neestetických fleků, které po krátkém čase zanechávají aplikovaná leštidla. Pro skutečně dlouhodobý efekt čistých skel navíc tato firma nabízí ošetření těchto okenních ploch pomocí nejnovější a velmi účinné nanotechnologie GlassProtect. Tato voděodolná impregnace způsobuje nabalování špíny a ostatních nečistot do vodních kuliček, které jsou přirozenou cestou, ať již samospádem nebo povětrnostními podmínkami spolehlivě odváděny z prosklených ploch, aniž by zanechaly jakékoliv neestetické stopy. Tato progresívní nanotechnologie výrazně snižuje náklady na opětovné mytí a čištění a zásadním způsobem prodlužuje životnost skel a navíc je účinně chrání před uchycením plísní, rzí, vodního kamene nebo před škodlivostí UV záření...
Velmi mnoho spokojených zákazníků využívá firemní nabídky v podobě automatických opakovacích cyklů, které bez starostí dlouhodobě řeší potřebu této úklidové činnosti.
Pro další případné klienty je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají podrobné informace.

streda 26. augusta 2015

Mytí oken, výloh a následné ošetření impregnací

Stěžejním pilířem úklidové společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je beze sporu mytí oken a výloh s následnou aplikací hydrofobní impregnace. Tato služba je velmi žádaná, neboť tato společnost splňuje svou účinnou technologií velmi náročné požadavky svých zákazníků na kvalitu a flexibilitu provedení v této oblasti úklidu.O vyspělosti a zkušenosti firmy svědčí fakt, že realizuje své zakázky prakticky nejen ve všech velkých obchodních centrech, kancelářských budovách, kulturních či zdravotnických zařízeních, ale i u majitelů malých rodinných objektů. Důvod proč tomu tak je, je velmi prostý...
Spokojenost klientů narůstá nejen zaručeností špičkové kvality provedení, ale v neposlední řadě i "rozmanitostí" doplňujících služeb, který výsledný efekt vyčištěných oken a výloh umocňují...
Ať už se jedná o samozřejmé důkladné vyčištění a ošetření okenních rámů, parapetů, ale i o vyčištění žaluzií, rolet, lamel či markýz a nebo odstraňování starých reklamních i nedovolených polepů odborným a kvalitním způsobem. Důležitým faktorem je skutečnost, že každou z těchto činností tato společnost provádí i ve výškách.

Mytí oken a výloh a následné ošetření impregnací
Mytí oken a výloh a následné ošetření impregnací

Mytí oken a výloh a následné ošetření impregnací 

Technologie mytí prosklených ploch úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je v první řadě zaměřena na důkladném umytí skel a na velmi kvalitním vyleštění těchto prostor bez použití leštidel tzv. trikem suchého leštění. Důvod, proč firma leštidla nepoužívá je vcelku prozaický z hlediska kvality. U leštidel není záruka, že okamžitý efekt vyleštěného skla se po pár dnech nezmění v plochu, na které vlivem klimatických podmínek vystupují nežádoucí stopy po leštidle zanechávající šmouhy, které vyleštěnou plochu zcela znehodnotí.
Po této, z hlediska kvality velmi důležité fázi, přichází firma s velmi efektivní nabídkou prodloužení účinnosti a životnosti vyčištěných prosklených ploch v podobě hydrofobní impregnace.
Na takto velmi pečlivě vyčištěná a vyleštěná okna odborní profesionálové firmy nanesou hydrofobní impregnaci GlassProtect. Po zaschnutí a závěrečném důkladném vyleštění takto aplikovaná nanovrstva se vyznačuje spolehlivou samočistící schopností (již žádné další používání čistících prostředků, pouze omytí vodou) a účinnou ochranou proti vnějším přírodním negativním vlivům v podobě rzí, mechů, hmyzu apod. Zároveň chrání před vlivy UV záření a způsobuje nepřilnavost prachu a nečistot. Účinnost této samočistící impregnace činí 4-6 let a podstatně prodlužuje i životnost samotných skel. Nelze se tedy vůbec podivovat nad skutečností, že tato firemní technologie je zákazníky v tak velkém měřítku žádaná a využívaná.
Pro další případné klienty je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde Vám ochotně sdělí podrobnější a vyčerpávající informace.
     

pondelok 17. augusta 2015

Mytí oken a výloh a následné ošetření

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí velmi široké spektrum svých služeb. Jedná se o velmi zkušenou firmu, která působí na našem trhu již více než 20 let. Za toto období, díky své zásadní prioritě, kterou je kvalita provedené úklidové činnosti a spokojenost zákazníka, získala nejen na našem trhu, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Německu velké renomé.
V širokém okruhu touto společností nabízených služeb najdeme např. mytí oken a výloh včetně následného ošetření, čištění koberců, čalounění a podlah, generální úklid objektů po stavebních úpravách, odstranění graffiti a antigraffitovou ochranu, čištění fasád včetně jejich oprav a nátěrů, čištění a následné ošetření prosklených plášťů budov i za  použití své kvalitní techniky, včetně nasazení vlastních odborně proškolených horolezců. Tato firma zabezpečí dokonce i šetrné, ale účinné čištění památkově chráněných historických objektů nebo objektů, které jsou velmi náročné na splnění hygienických, zdravotnických či potravinářských předpisů .
Mezi velmi žádané služby, které často klienti využívají lze zařadit mytí oken a výloh, včetně odstranění starých polepů, čištění rolet, žaluzií, lamel a markýz.

Mytí oken a výloh
Mytí oken a výloh

Mytí oken a výloh

Jak jsem se již zmínil, tato úklidová činnost je zákazníky, ať už se jedná o velká obchodní centra, organizace, podnikatele nebo soukromníky, velmi vyhledávaná a žádaná. Důvodem je pochopitelně nejen kvalitní provedení, ale také flexibilita a dodržení dohodnutých termínů. Zákazníky je i velmi vítána možnost cyklického servisu, který klientům šetří čas se znovu objednáváním této úklidové služby.
Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vyniká kvalitou této služby i proto, že čištění oken a výloh provádí tak zvaným trikem suchého leštění - nikdy ke své práci nepoužívá leštící přípravky! Důvod je jasný, neboť leštění na sucho zaručuje, že okna zůstanou déle čistá a neobjeví se tahy a kola, která se časem objevují při používání leštících přípravků. Za těmito vlastními a osvědčenými technologickými postupy je jasně vidět mnohaletá zkušenost a firmou stále dodržovaná vysoce nastavená laťka kvality...

Hydrofobní impregnace skel

K nekompromisnímu podtržení kvalitativních cílů přispívá firemní nabídka ošetření umytých skel hydrofobní impregnací GlasProtect. Jedná se o dvoufázovou nanotechnologickou impregnaci čistých oken, výloh a prosklených ploch založené na lihové bázi. Dokonalým dvojím vyleštěním do vysokého lesku nanesených technologií NANOCLEAN a GlasProtect tato společnost docílí toho, že vzniklá nanovrstva se již omývá pouze čistou vodou bez použití jakýchkoliv čistících a kosmetických přípravků. Tato nanovrstva spolehlivě ochrání skleněné plochy před vlivy vody a jakékoliv špíny. Dochází totiž na ochranné vrstvě k shlukování vody se špínou do podoby kuliček, a ty jsou následně odváděny ať už samospádem nebo povětrnostními vlivy. Tato moderní a účinná technologie navíc zaručuje samočistící schopnost skleněných ploch a zabraňuje usazování plísní, vodního kamene či skvrn od rzi nebo chemikálií. Nutno dodat, že dokáže i ochránit skla před nepříznivými vlivy UV záření.
Velmi pozitivní je 100% účinnost této technologie, která činí 4-5 let a která zároveň prodlužuje životnost takto ošetřených prosklených ploch.
Podrobné informace k této velmi kvalitní úklidové technologii získají případní zájemci na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 

  

piatok 7. augusta 2015

Výškové práce - mytí oken, čištění, natírání fasád a následné ošetření

O mnohaleté úspěšné působnosti úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. a to nejen na našem trhu, výstižně svědčí fakt, že s vlastními pracovníky a velmi účinným technickým vybavením kvalitně a spolehlivě dominuje i v tak náročné oblasti úklidových služeb, jakou bez sebemenších pochybností práce ve výškách obnáší, a to za použití náročné zabezpečovací techniky a nebo pomocí vlastních odborně zdatných certifikovaných horolezců.Firma plně využívá nejúčinnějších, ale přitom šetrných technologií při náročných podmínkách, které výškové práce představují...

Tato společnost odborně a kvalitně zajistí nejen výškové mytí a ošetření oken či skleněných fasád, ale provádí i detailní čištění a drobné opravy omítkových fasád, ocelových konstrukcí včetně zatmelení a nátěrů kvalitními značkovými přípravky s širokou paletou barevných odstínů.

Další speciální nabídku tvoří i účinné čištění a ošetření fasád z ušlechtilých přírodních materiálů, umělého kamene a obkladů. Všechny tyto specifické činnosti provádí i v těžko přístupných místech, kde výškové plošiny či vysokozdvižná technika nemají šanci pomoci...

Firma disponuje vlastním týmem odborných specialistů včetně certifikovaných zkušených horolezců, kteří si v těžko dostupných prostorech výškových budov určitě poradí.


práce ve výškách
Výškové práce za pomocí horolezců

Vysoce účinné ošetření fasád i interiérů

Pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. je charakteristická důsledná snaha o kvalitu a prodloužení životnosti jimi provedených úklidových činností.

Proto se stala dominujícím prvkem jejich služeb SPECIALIZACE NA OŠETŘENÍ PLOCH po vlastním mytí a čištění. Důvod je zcela logický,a to zvláště u úklidových činností ve výškách a těžko přístupných prostorech. 

Jednou ze specializací s velkou budoucností je bezesporu velmi účinná a progresivní technologie LSG. Jedná se o unikátní ekologický nátěr, (mimochodem byl vyvinut a schválen pro potravinářské a zdravotní provozy, včetně certifikace pro přímý styk s potravinami) a to pro trvalou ochranu jak stěn fasád, tak i interiérů proti plísním, houbám, řasám, bakteriím či kvasinkám. Tato průlomová technologie ve své kategorii představuje absolutní vrchol a je vhodná prakticky pro všechny druhy stavebních materiálů. LSG nátěr má schopnost uzavřít fasádu tak, že vlhkost, spady, organické usazeniny, plísně a všechny ostatní povětrnostní nálety nemají šanci do fasády proniknout, obráceně ale vlhkost z fasády bez problému odchází a to díky nátěru s vlastností tzv. difúzního odporu. Obdivuhodná je i vlastní životnost tohoto nátěru - 100% účinnost po dobu 4-6 let, životnost až 10 let.

Všem případným zákazníkům podrobnější informace ochotně sdělí na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 6. augusta 2015

Mytí a ošetření výloh a oken

Není na našem trhu mnoho firem, které nabízejí svým zákazníkům komplexní a hlavně kvalitní úklidové služby. Každý hospodárně uvažující zákazník, ať už to je majitel nebo provozovatel velkých obchodních center, zdravotnických zařízení, podnikových areálů, odpočinkových a restauračních objektů nebo "pouhý" majitel rodinných domků či bytových jednotek, si pochopitelně vybírá takovou úklidovou firmu, která nabízí širokou škálu kvalitních služeb - tak říkajíc "pod jednou střechou." Ušetří to spoustu času a pokud se jedná o osvědčenou a zkušenou firmu, která se může opřít o kvalitu prováděného úklidu, tak rozhodnutí klientů jsou pochopitelně dosti jednoznačná...

Dalším výrazným kladem k rozhodování zákazníků je možnost, že kvalitní úklidové společnosti nabízejí k sortimentu svých služeb možnost periodického opakování jakéhokoliv úklidu a to samozřejmě dle potřeb zákazníka, čili laicky řečeno - objednám si úklidovou činnost ve svém objektu v intervalech, které mi vyhovují a poté se již nemusím problémem zvaným úklid vůbec zabývat.
Jednou z nemnoha úklidových firem, která tato velmi náročná kritéria beze zbytku splňují je společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. Jedná se o velmi zkušenou firmu s více jak dvacetiletou profesionální působností, a to jak na našem, tak i slovenském, rakouském a německém trhu. Svým špičkovým strojovým a zabezpečovacím vybavením, vlastními odbornými pracovníky, flexibilním využíváním nejnovějších a nejúčinnějších technologií a v neposlední řadě používáním pouze značkových kvalitních čistících a ošetřujících prostředků, se tato firma řadí na samý vrchol úklidových služeb nejen u nás.


ošetření výloh a oken
Mytí a ošetření výloh a oken

Mytí a ošetření výloh a oken

Tato úklidová činnost je pro tuto firmu jedna z nejžádanějších. Zcela po právu, stačí se jen v kterémkoliv městě rozhlédnout kolem sebe... Obklopují nás všude obrovské prosklené plochy a představa, že by čistotu a údržbu těchto nekonečných prostor řešil každý majitel či provozovatel sám je nesmyslná a nereálná...

A bez využití špičkové a speciální techniky, účinné kosmetiky a odborné znalosti profesionálních pracovníků je tato činnost v dnešní době nemyslitelná.

Nejnovější technologie zavedené touto firmou u mytí a ošetření výloh a oken nejen dokonale skleněné prostory umyje, ale následným nanesením hydrofobní impregnace Glassprotect vytvoří samočistící nanovrstvu, která má za následek samočistící schopnost u takto ošetřených skleněných ploch a tím šetří nemalé finanční prostředky, neboť účinnost této ochrany podstatně prodlužuje životnost a čistotu skel. Nanovrstva je odolná proti vlivům počasí, nedovolí usazování nečistot, plísní, mechů i hmyzu a okno chrání před negativními vlivy UV záření. Skutečnost, že další údržba pak jen obnáší pouhé omytí vodou a životnost hydrofobní impregnace je až 5 let, tak tento fakt určitě stojí za pečlivé zvážení každého, podotýkám spokojeného zákazníka...

U úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je navíc samozřejmostí, že před samotným mytím a ošetřením oken a výloh, odstraní neaktuální a poškozené polepy, zbytky barev a všechny zašlé a těžko odstranitelné nečistoty.

Konkrétní a podrobné informace případní klienti snadno získají na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz 


streda 22. júla 2015

Mytí oken a komplexní úklidové služby

Nenajdeme na našem trhu mnoho firem, které se zaměřují na komplexní a přitom kvalitní úklidovou činnost. Samozřejmě, jedná se o velmi široké spektrum tolik potřebné a veledůležité oblasti, kterou čistota a údržba jakéhokoliv objektu - a to všude kolem nás představuje...

Úklidová firma, která dokáže plnohodnotně reagovat na tyto vzrůstající nároky, musí disponovat velmi silným zázemím s důrazem na vlastní odborné pracovníky, na špičkové strojové a zabezpečovací vybavení - což představuje značné finanční prostředky, dále značkové a velmi kvalitní, nejen čistící, ale i preventivní přípravky, které dokáží prodlužovat životnost všech čištěných a ošetřených ploch či objektů. A dalším podstatným kritériem úspěchu úklidové společnosti je flexibilita a neustálé sledování trendů, kterým se ubírá vývoj nových, stálé účinnějších technologií...
Nezbývá, než konstatovat, že úklid už dávno není oblastí, kterou dříve v pohodě zvládaly uklízečky v kterémkoliv zaměstnání nebo manželky či kutilové doma...

Nebývalý boom nových, přitom obrovských průmyslových, obchodních, kulturních, zdravotních i odpočinkových center vytvořil prostor, který progresívním způsobem přetváří zažité představy o úklidu v obor, který bez flexibilního využití nejnovějších poznatků vědy a výzkumu nemá šanci na úspěch v nabídce úklidových služeb.

Jednou z mála úklidových firem, která tato náročná a komplexní kritéria splňuje je společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. 


výškové mytí oken
Mytí oken - výškové mytí a impregnace skleněných ploch

Výškové mytí oken, skleněných fasád a následná impregnace

K jedním z mnoha důkazů komplexnosti úklidových služeb této firmy, je nabídka mytí a impregnace oken a výškové mytí oken, a to s využitím vlastní, jak vysokozdvižné techniky, lešení tak i odborné práce horolezců.

Protože hlavním pilířem společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je důraz na kvalitu a plnou spokojenost zákazníků, nabízí k této náročné profesionální činnosti, kterou bezesporu práce ve výškách představuje, následnou impregnaci umytých skel a skleněných fasád. Důvod je zcela jednoduchý - pomocí hydrofobní samočistící impregnace Glasprotect se na takto těžko dostupných skleněných plochách vytvoří ochranná nanovrstva, kterou se docílí nepřilnavost nečistot a prachu, které jsou odváděny větrem nebo samospádem v podobě nabalených kuliček vody a účinně čelí škodlivému UV záření, tvorbě plísní nebo rzi a chrání před hmyzem. Ochranná nanovrstva má životnost 4-6 let, což představuje obrovskou úsporu v nákladech na mytí pomocí čistících prostředků a v nákladech na údržbu všech těžko dostupných skleněných prostor.

Případným zájemcům podrobnější informace rádi sdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

piatok 10. júla 2015

Úklidové profesionální firmy a spektrum jejich činnosti

Není na našem trhu mnoho kvalitních profesionálních úklidových firem, které jsou schopny zabezpečit široké spektrum úklidových činností - mytí oken a výloh,výškové čištění a natírání fasád, prevence a odstranění graffiti, hloubkové čištění koberců a podlahových krytin, generální úklidy po stavebních činnostech apod.

Není jednoduché obsáhnout všechny nové účinné úklidové technologie s využitím moderních značkových čistících prostředků a výkonného technického a strojového vybavení, ale hlavně s prvořadým důrazem na kvalitu a plnou spokojenost zákazníka...

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. tato kritéria rozhodně splňuje a plným právem patří do úzké špičky profesionálních úklidových společností a to nejen na našem, ale i zahraničním trhu.
Důvodů je hned několik, kromě již zmiňovaného důrazu na kvalitu své činnosti a s tím ruku v ruce jdoucí plná spokojenost zákazníků, je velmi důležitý fakt, že tato firma disponuje vlastními odbornými a bezúhonnými pracovníky, kteří uvádějí do praxe nejnovější a nejúčinnější metody, s kterými jsou pravidelně seznamováni a na které jsou firmou pravidelně proškoleni.

A v neposlední řadě každý, kdo využívá jejich služeb, oceňuje nejen jejich profesionální přístup ke kterékoliv jejich úklidové činnosti, ale také pro firemní krédo, že samozřejmostí je, že ke kvalitnímu úklidu nezbytně patří následné ošetření s důrazem na co největší prodloužení životnosti, ať už formou ochranných aplikací či nátěrů, a to vždy s využitím nejnovějších poznatků odborného výzkumu, který přináší stále nové kvalitnější a účinnější možnosti při komplexním úklidu tak, aby šetrným a účinným způsobem bylo zabezpečena nejen efektivita a kvalita mytí a čištění, ale i dlouhá životnost všech čištěných materiálů...


úklid po stavbě
Komplexní úklid po stavbě

Komplexní úklid po stavbě

Jednou z velmi žádaných činností úklidové společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je komplexní úklid po stavebních úpravách. Jedná se o široký souhrn úklidových činností (čištění a mytí oken a rámů, mnohdy z venkovní části za použití výškové techniky nebo horolezců, komplexní čištění podlahových krytin a koberců, včetně případné úpravy silně znečištěného zdiva a fasád s následným ošetřením účinnými aplikacemi pro dlouhotrvající čistotu a prodloužení životnosti.) A díky své, více jak dvacetileté zkušenosti v úklidové činnosti tato firma disponuje velmi výkonnou strojovou technikou, špičkovými značkovými čistícími prostředky a samozřejmě také technickým vybavením a zabezpečením na nejvyšší úrovni.

Pro svou komplexnost nabízených služeb a vrcholnou kvalitou provedení je úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. řazena svými zákazníky mezi absolutní špičku nejen na našem trhu služeb.
Svým dalším případným zákazníkům veškeré informace sdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz streda 8. júla 2015

Mytí oken a hydrofobní impregnace

K jedné z dlouhodobě velmi využívaných činností úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. bezesporu patří mytí oken, výloh i celých prosklených ploch průmyslových budov a výškových objektů.

A samozřejmě není se čemu divit, neboť architektonický směr nové bytové, průmyslové, obchodní, zdravotnické či odpočinkové výstavby využívá skla jako jeden z hlavních stavebních prvků. Představa, že každý majitel těchto objektů by dokázal vlastními silami a prostředky umývat a ošetřovat obrovské prosklené plochy je naprosto absurdní. A právě specializace a zkušenost renomovaných úklidových firem je zárukou spokojenosti majitelů objektů, jak s vlastním mytím skel, tak s následným ošetřením, což má zásadní vliv na životnost vlastních oken, výloh nebo celých prosklených fasád.

Mezi tyto zkušené a renomované úklidové společnosti, rozhodně patří firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která svým dvacetiletým působením nejen na našem, ale i slovenském, rakouském či německém trhu získala špičkové postavení, nejen pro svůj důraz na kvalitu, profesionalitu a včasnost provedení úklidové služby, ale zároveň svým následným odborným a technologicky propracovaným ošetřením, usiluje o radikální prodloužení životnosti všech skleněných ploch.


Mytí oken - impregnace
Mytí prosklených ploch a následné ošetření hydrofobní impregnacíHydrofobní impregnace skel

A právě po dokonalém mytí oken přichází nejdůležitější část o tou je ošetření prosklených ploch a fasád technologií NANOCLEAN, kterou tato úklidová firma nanese na takto připravené skleněné prostory.

Po 20ti minutách odborní pracovníci firmy poprvé tyto plochy precizně vyleští. Následuje vlastní nanesení a rozetření hydrofobní impregnace GlasProtect. Po druhém důkladném vyleštění již je na skle utvořena ochranná nanovrstva, která má zásadní účinek proti vodě a všem druhům špíny. Na takto ošetřených skleněných prostorech dochází k shlukování vody se špínou ve formě kuliček, které jsou poté samospádem nebo pomocí větrných vlivů odváděny z prosklených ploch. GlasProtect takto spolehlivě zajišťuje samočistící schopnost skla a účinně zabraňuje uchycení a tvorbě plísní, vodního kamene, skvrn od rzi, solí a kyselin.

Dle klimatických podmínek je 100% životnost této vyspělé technologie 4-5 let. Každý si každopádně dokáže spočítat finanční výhodnost této převratné metody, a to jednak z hlediska úspory čistících prostředků, ale i z hlediska prodloužení životnosti vlastních oken, výloh či skleněných fasád a všech prosklených částí stavebních objektů.

Se svými konkrétními dotazy se neváhejte obrátit na e-mailovou adresu této zkušené úklidové firmy : centrala@a-servislipka.cz 

piatok 19. júna 2015

Odborné mytí oken a hydrofobní impregnace

Současná architektura ve velké míře využívá sklo, jako jeden ze základních vzhledových prvků při výstavbě nových užitkových objektů. U moderních výškových objektů firemních a obchodních center je dominující faktor obrovských prosklených ploch včetně oken. Tento trend samozřejmě platí i pro ostatní výstavbu nových objektů, a to dle potřeb a požadavků dnešní vyspělé doby.

S touto skutečností přichází nutnost řešit otázku efektivní a kvalitní údržby takto vystavěných objektů. Je nemyslitelná představa mytí oken, výloh a všech prosklených ploch způsobem, který používaly naše babičky a celé naše předchozí generace...

Bez využití nových technologií, které nabízejí moderní čistící prostředky a bez vyspělé techniky by údržba a mytí těchto prosklených prostor byla neuskutečnitelná...

Jedním z pilířů úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je právě činnost zaměřená na tuto oblast úklidových služeb. Jedná se o zkušenou firmu, u které je zásadní prioritou kvalita nabízených služeb a spokojenost svých zákazníků. Opírá se o své profesionální odborně vyškolené pracovníky s morálním a bezúhonným kreditem.

Společnost se díky svým zkušenostem zaměřuje na využití nejnovějších a nejúčinnějších metod v této oblasti s jasným cílem směřující ke spokojenosti svých klientů.


mytí oken  
Odborné mytí oken a prosklených ploch včetně hydrofobní impregnaceHydrofobní impregnace

Tato úklidová firma má silné zázemí a disponuje velmi kvalitním strojovým parkem. Služby poskytuje zcela na profesionální úrovni a nabízí komplexní péči v oblasti mytí a následné impregnaci oken a prosklených ploch.Její působnost v úklidových službách v Čechách, na Slovensku, Rakousku a Německu za více než 20 let její činnosti, je spolehlivou zárukou kvality a ční vysoko nad standarty konkurence.

Firmě A SERVIS LIPKA, s.r.o. v současné době prudce narůstá poptávka po impregnaci skleněných ploch, která zásadním způsobem snižuje náklady na údržbu skel, prodlužuje jejich životnost a razantně zlepšuje samotný optický vzhled oken, výloh a prosklených prostorů.

Tuto impregnaci firma aplikuje pomocí technologie GlasProtect. Metoda je dvoufázová hydrofobní nanotechnologická impregnace na lihové bázi. Je určena k použití na okna, střešní okna, prosklené výlohy, skleněné fasády, solární panely, skleníky apod. Vyniká ochranným účinkem proti vodě a špíně a to na principu tzv. "lotosového efektu." Na voděvzdorné nanovrstvě dochází k shlukování vody a špíny do kuliček a následným odvalováním z povrchu buď samospádem či povětrnostními vlivy je zaručena původní čistota umytých skleněných ploch.

Technologie GlasProtect zajistí hydrofobizaci, olejofobizaci a samočistící schopnost takto ošetřeného skla. Navíc účinně ochrání skleněné plochy před plísní, skvrnami od rzi nebo před vodním kamenem. Velkým ekonomickým kladem této impregnace je, že následné mytí oken se již provádí pouze vodou bez jakéhokoliv čistícího prostředku.

Podrobnější informace k této průlomové technologii případní zájemci získají na e-mailové adrese: centrala@a-servislipka.cz

pondelok 1. júna 2015

Hydrofobní impregnace na prosklené plochy

Jednou z často využívaných činností úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je mytí oken, výloh, skleněných fasád, solárních panelů nebo třeba i menších skleněných ploch s jemným ornamentem.

Společnost disponuje vlastní velmi výkonnou úklidovou technikou, značkovými čistícími prostředky a to samozřejmě se spolehlivými, odborně zdatnými a vyškolenými pracovníky, jejíž prvořadým cílem je kvalita odvedené práce a tím i spokojenost každého zákazníka.

Od firmy je, kromě klasického mytí oken a skleněných ploch, stále častěji požadovanou službou tzv. hydrofobní impregnace. Většina zákazníků se již přesvědčila, že tato metoda ošetření prosklených ploch se jim bohatě vyplatí.


mytí a impregnace oken
Mytí a impregnace oken


Hydrofobní impregnace na okna a skleněné plochy


GlasProtect je spolehlivá technologie založena na lihové bázi. Jedná se o dvoufázovou hydrofobní impregnaci, která je vhodná pro všechny prosklené plochy (okna, výlohy, skleněné fasády apod.) vystavené venkovním klimatickým vlivům.

Firma doporučuje tuto impregnaci aplikovat na dokonale omyté a očištěné plochy. Následuje první fáze, kdy na takto připravené skleněné prostory pracovníci nanesou technologii NANOCLEAN a po 20 minutách ji poprvé řádně vyleští. Poté již následuje nanesení a rozetření hydrofobní impregnace GlasProtect. Přichází závěrečné důkladné vyleštění do vysokého lesku. 

Další mytí takto ošetřených skleněných ploch se provádí již pouze čistou vodou bez jakéhokoliv čistícího prostředku. GlasProtect totiž vytvoří na skle nanovrstvu, která zaručí ochranný účinek proti vodě a všem nečistotám. Na takto ošetřených sklech dochází k shlukování vody se špínou a ta je odváděna ve tvaru kuliček, buď pomocí větru nebo samospádem. GlasProtect a jeho nanovrstva způsobuje i samočistící schopnost takto ošetřených ploch.A navíc zabraňuje vzniku plísní, vodního kamene, Je účinná i v boji proti rezavým skvrnám, kyselinám a zásadám. Ochrání také před nepříznivým vlivem UV záření.

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., která se specializuje na tuto progresivní metodu nejen u nás, ale i v zahraničí, garantuje záruku 2 let s tím, že účinná životnost této technologie je 4-5 let.
Všem případným zájemcům a klientům podrobné informace zdělí na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz
streda 27. mája 2015

Výškové mytí oken

Hlavním cílem úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je nabízet svým klientům služby v nejvyšší možné kvalitě, k plné spokojenosti každého zákazníka.

K dosažení těchto smělých cílů má společnost k dispozici vlastní tým profesionálních pracovníků, odborně proškolených ve využití nejnovějších metod a technologií v každé z úklidových činností. Bezúhonnost členů týmu je samozřejmostí.

Jako jedna z mála úklidových firem je schopna zajistit široké spektrum úklidových činností. Od mytí oken, výloh, strojové čištění koberců a podlah, úklidu po stavebních pracech, odstranění graffity až po výškové mytí oken a prosklených plášťů výškových budov.


Mytí oken a prosklených ploch u výškových budov
Mytí oken a prosklených ploch u výškových budov


Mytí oken a prosklených ploch ve výškách


K jedné z mnoha úklidových činností této firmy bezesporu patří technologicky a odborně náročné mytí oken a prosklených ploch ve výškách, včetně jejich impregnace. Společnost tyto práce realizuje pomocí lešení, vysokozdvižné techniky a pokud se jedná o těžko přístupné prostory, tak využije vlastní certifikované horolezce.

K výškovému mytí oken a prosklených ploch používá firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. značkových mycích prostředků, ale ze zásady nepoužívá leštidel. Aplikace leštidel působí sice v danou chvíli efektně, ale pouze na velmi krátkou dobu. Na sklo působí staticky a přitahují veškeré nečistoty z ovzduší a působením povětrnostních vlivů.

Řádně vyčištěné skleněné plochy pracovníci leští vždy 100% ní bavlnou. Poté proti činnosti nepříznivých klimatických vlivů (UV záření, hmyzu, rzi, prachu a všech nečistot) firma aplikuje samočistící hydrofobní impregnaci Glassprotect. Tato speciální nanovrstva ochrání ošetřené skleněné plochy po dobu 5 ti let!

Odborný firemní tým těchto špičkových specialistů dokáže obnovit krásu a lesk jakéhokoliv typu výškových budov.

Veškeré dotazy a informace případných zájemců o tuto unikátní úklidovou činnost Vám samozřejmě rádi zodpoví na e-mailové adrese : centrala@a-servislipka.cz

pondelok 25. mája 2015

Mytí oken a výloh menších objektů

Jednou z nejvíce žádaných činností úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je mytí oken a mytí výloh.

Nejen velká obchodní centra, ale dnes již i majitelé obchodů a malých romantických krámků, hospůdek či majitelé rodinných domů  projevují o tuto potřebnou úklidovou činnost stále větší zájem.
Položíme-li si otázku, co způsobuje tento obrat v myšlení majitelů těchto menších objektů, odpověď je velmi jednoduchá...

Není sice nic jednoduššího, než to, že prodavačka nebo prodavač jednou, dejme tomu cca za 14 dní umyje výlohu. Ale ekonomicky uvažující majitel si snadno spočítá, že výdaje za mycí prostředky na tuto činnost vyrostou za 1 pouhý rok do "slušných" finančních částek. A to samozřejmě tato kalkulace nezahrnuje rozmary počasí a povětrnostních vlivů - pak se může tento interval podstatně zkrátit...


Mytí oken menších objektů
Mytí oken a výloh menších objektů


Mytí oken, výloh a jejich ošetření impregnací


Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí proškolený profesionální tým pracovníků, kteří vždy svou práci provedou s dokonalým výsledkem - zásadní prioritou je naprostá spokojenost každého zákazníka. 

K samozřejmé činnosti při mytí oken a výloh patří odstraňování starých polepů a fólií, včetně lepidel

- za pomoci korundových žiletek nedojde k poškození skleněných ploch. 

Umytá okna a výlohy firma ze zásady leští pouze 100% ní bavlnou, leštidla rozhodně odmítá, neboť leštidla na okenních plochách mají v danou chvílí krásný lesk, ale během velmi krátké doby se okna stávají statickými a "přitahují" na sebe veškeré nečistoty.

A z mého pohledu to nejdůležitější dodám na konec. Společnost pro úplnou spokojenost svých zákazníků doporučuje, aby po dokonalém vyčištění Vašich oken a výloh, jste využili jejich technologie SAMOČISTÍCÍ HYDROFOBNÍ IMPREGNACE, která zajistí, že tato impregnační nanovrsta prodlouží čistotu Vašich prosklených ploch po dobu 5 let. Účinně totiž zabraňuje znečištění přírodními vlivy, tvorbě skvrn od rzi, nepříznivému UV záření atd.

Pro podrobné informace a cenovou kalkulaci se neváhejte obrátit na e-mail. adresu : centrala@a-servislipka.cz

štvrtok 21. mája 2015

Mytí oken - hydrofobní nanotechnologická impregnace

Je velmi mnoho majitelů, ať už velkých prosperujících firem či rodinných domů, kteří často řeší problém, jak co nejefektivněji docílit, aby okna, výlohy, solární panely a vůbec všechny prosklené plochy jejich nemovitostí co nejdéle zářily čistotou a leskem. Každý z nás dobře ví, co dokáže s okny provést kterékoliv roční období, obzvláště to jarní se svými nánosy žlutavého pylu. O dalších problémech s čistotou oken v létě, na podzim či v zimě se nemá smysl rozšiřovat. Slunce, vítr společně s prachem z ulic vykoná během velmi krátké doby své... Můžeme okna umýt sebekvalitněji, ale za pár dní přijde veškerá práce vniveč.

Tohoto problému je si velmi dobře vědoma úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., pro kterou je mytí oken a prosklených ploch jedním s nosných pilířů úklidových činností.

Pro svou poctivou dlouholetou činnost zaměřenou na kvalitu a spokojenost svých zákazníků, získala firma velké renomé. Své zkušenosti směřuje k potřebám svých klientů, kterým nabízí dlouhodobý efekt čistoty a lesku vyčištěných oken, výloh či prosklených fasád.Mytí oken - hydrofobní nanotechnologická impregnace
Mytí oken - hydrofobní nanotechnologická impregnace


Hydrofobní nanotechnologická impregnace


V čem spočívá dlouhodobý efekt čistoty a lesku? Ano, jde o tzv. třífázové ošetření oken, výloh apod.
První fáze spočívá v důkladném očištění a odmaštění skleněných ploch.

V druhé fázi se ošetří očištěné a odmaštěné plochy technologií Nanoclean, po jejím nanesení se skleněné plochy po 20 minutách poprvé řádně vyleští.

A přichází třetí nejdůležitější fáze této technologie, kdy na takto připravené plochy se již nanese a rozetře hydrofobní impregnace GlasProtect, která se na ošetřených skleněných plochách opět vyleští do vysokého lesku.

Tato technologie zaručuje, že skleněné plochy impregnované GlasProtectem se již omývá pouze čistou vodou.Není již potřeba žádných čistících přípravků. Tato nanovrstva odolává teplotám až 450°C a vytváří skutečně spolehlivý ochranný štít pro skleněný povrch, důležité je dodat, že takto ošetřené plochy jsou paropropustné s možností "dýchat".
Pro všechny zákazníky je podstatné, že díky této nanotechnologii dochází k ochrannému účinku proti vodě. Ta se shlukuje do tzv.kuliček a váže na sebe jakoukoliv špínu. Poté přirozeným působením klimatických podmínek (větru, samospádem) je odváděna z ošetřených ploch. Další předností této technologie je, že zabraňuje napadení plísní, tvorbě skvrn od rzi, působení soli, vodního kamene, kyselin či zásad.

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.  garantuje záruku 2 roky s tím, že 100% účinnost a životnost této progresívní metody činí 4-5 let dle klimatických podmínek.

Veškeré potřebné informace včetně cenové kalkulace získáte na e-mail. adrese : centrala@a-servislipka.cz
streda 20. mája 2015

Výškové mytí oken a prosklených ploch

Dnešní doba přináší nové důmyslné stavební možnosti, které udivují svým architektonickým pojetím a propracovaností. Tato architektura je chápána jako moderní umělecké dílo a stává se kulturním symbolem nových technologií. Moderní architektura se vyznačuje zcela jiným pojetím než mám nabízela naše historie v podobě katedrál, chrámů a mnoha dalších historických památek, jejíž dominantním posláním byla estetika.

Architektura současnosti vychází z nezbytných potřeb funkčnosti, účelnosti a komfortu, který splňuje potřebu pohodlí ať už doma, v zaměstnání či v mnoha dalších lidských činnostech.
Ano, máme neuvěřitelné možnosti v oblasti stavebnictví, ale každého z nás napadne, jakým způsobem potom řešit následnou údržbu, aby obrovské prostředky a lidský um nepřišly za pár let nazmar...
     
Firmy, které se zabývají čištěním a údržbou rozlehlých prosklených ploch a to ve většině případů ve výškových prostorech, nemají vůbec snadnou práci.
Tato činnost se stala jednou z nejžádanějších pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. Díky svým mnohaletým zkušenostem na našem i zahraničním trhu v oblasti výškového mytí oken a prosklených ploch dociluje vynikajících výsledků.


Využití horolezců při mytí prosklených ploch ve výškách
Využití horolezců při mytí prosklených ploch ve výškáchTechnologie mytí prosklených ploch ve výškách

Na fasády výškových budov jsou stále více používány skleněné materiály a to hlavně z důvodu především dlouhé životnosti, ale také z důležitého faktoru dlouhodobé ochrany před vnějšími povětrnostními vlivy.

Prosklené prostory mají ovšem nevýhodu ve velké náročnosti na údržbu - mytí.
Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. se mimo jiné úklidové činnosti, zaměřuje na mytí a údržbu prosklených fasád pomocí vysokozdvižné techniky či lešení. V mnoha případech firma využívá vlastních certifikovaných horolezců, kteří si poradí v těžko přístupných místech výškových budov. Jedná se vždy o bezúhonné profesionály s patřičnou kvalifikací nejen odbornou, ale i bezpečnostní. Vedle samozřejmé kvality při mytí a údržbě těchto prostor, je kladen velký důraz na bezpečnost při této náročné práci.

Po mytí kvalitními značkovými přípravky firma zajistí i ošetření již čistých ploch samočistící hydrofobní impregnací, kterou docílí tzv. nešpinavé úpravy na skleněných plochách. Vytvoří tím efekt "lotosového květu" což znamená, že se na vodu zachycenou na sklech naváží nečistoty, které potom stečou společně s vodou bez zanechání stop na vyčištěných plochách.
Samozřejmostí je, že firma provádí mytí oken a skleněných ploch po stavebních úpravách, rekonstrukcích nebo před kolaudacemi či generálními úklidy.

Více informací získají případní zájemci na e-mailu : centrala@a-servislipka.cz      

pondelok 18. mája 2015

Kvalitní mytí oken

K jedné z mnoha úklidových činností firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na našem trhu, patří samozřejmě také mytí a ošetření (impregnace) oken, výloh i prosklených ploch výškových budov.
Jedná se vždy o velmi kvalitní a profesionální přístup s těmi nejlepšími výsledky. Maximální úsilí firmy vždy směřuje k plné spokojenosti zákazníků.

Tým odborně proškolených pracovníků má dlouholetou zkušenost a jsou zárukou kvality a s tím jde samozřejmě ruku v ruce spokojenost zákazníků...

umývání výkladů
Umývání výkladů


Umývání oken pomocí vysokozdvižné techniky
Umývání oken pomocí vysokozdvižné techniky


Umývání oken výškových budov provádějí horolezci
Umývání oken výškových budov provádějí horolezci


Mytí oken, výloh a prosklených ploch ve výškách

Tato společnost se svou technologií mytí a impregnace oken, výloh a prosklených ploch ve výškách, byla dokonale prověřena za více jak 20 let své činnosti nejen na našem trhu.

Odvádí vždy maximum pro své stávající i nové zákazníky, protože jednoduchá filozofie každému z nás říká, že spokojený zákazník nemá důvod experimentovat s neověřenými dodavateli jakýchkoliv služeb.

Začalo mne zajímat v čem tkví úspěch této firmy a došel jsem vcelku k jednoduchým závěrům. Vedení firmy pečlivě vybírá své pracovníky - jedná se vždy o bezúhonné pracovníky s vysokou odborností s řádným proškolením v daných oblastech úklidové činnosti.

Technologie mytí oken, výloh a prosklených ploch ve výškách

Úklidová firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. provádí důkladné mytí a čištění všech skleněných ploch vždy bez leštidel. Zaručuje tím podstatně větší účinnost a následným nanesením hydrofobní impregnace (nanovrstva - chrání omyté skleněné plochy proti nečistotám, hmyzu, UV záření a má odpudivý efekt proti vodě).

Je zde samozřejmostí, že v náplni mycího procesu je zahrnuta i mnohdy nesnadná práce s odstraněním starých grafických samolepů. 

Firma využívá všechny moderní prostředky včetně vysokozdvižných plošin, ale i odborně zdatných certifikovaných horolezců. Všichni pracovníci, jak jsem již naznačil, jsou proškoleni dle platných vyhlášek s důrazem na kvalitu a bezpečnost práce. 

Své služby nabízí firmám, institucím, soukromé klientele, úřadům, zdravotním zařízením a všem, kteří mají o tolik potřebné služby zájem. Podrobné informace získáte i na e-mailu : centrala@a-servislipka.cz