štvrtok 29. októbra 2015

Mytí prosklených prostor a hydrofobní impregnace

Velmi široká paleta úklidových činností zkušené a osvědčené firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je pro zákazníky pozitivním signálem, že při využívání služeb této společnosti, lze efektivně předejít roztříštěnosti, kterou jednotlivé objednávky z různých firem logicky přináší. Spokojení klienti této úklidové společnosti již vědí o ekonomických a časových úsporách, které sjednané zakázky "pod jednou střechou" přináší...
Ať už se jedná o mytí oken a všech ostatních prosklených ploch, čištění koberců a podlah, generální úklidy po opravách bytových a komerčních objektů, čištění fasád, odstranění graffity nástřiků, nátěry proti plísním, čištění a pískování památkově chráněných staveb a objektů, ocelových konstrukcí, úklidové a čistící práce ve výškách - to jsou namátkově technologie, které každý klient může využít u této renomované společnosti se silným zázemím a pro kterou kvalita a spokojenost zákazníků představuje základní prioritu ve své činnosti. Svým poctivým přístupem také již získala patřičné renomé nejen u nás, ale velmi úspěšně oslovuje klienty i na Slovensku, v Rakousku a Německu.


Mytí oken a výloh
Mytí oken a výloh


Mytí oken a výloh

Velkým přínosem v nabídce technologií úklidových služeb je upřímná snaha, že kromě již osvědčených a zásadně kvalitně prováděných mycích a čistících postupů je pro firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. skutečným zájmem, aby vlastní realizace tolik potřebné činnosti vždy měla co nejdelší účinnost. Výrazná snaha, aby tyto úklidové technologie měly zásadní vliv na prodloužení životnosti je již patrná při samotném sjednávání úklidových zakázek, neboť zde již každý klient má možnost posoudit jak nabídku kvalitních mycích a čistících metod, tak i nabídku následného ošetření, které má zásadní vliv na delší životnost a tím plnou spokojenost zákazníků.
Transparentním důkazem budiž příklad tolik žádané firemní technologie mytí oken, výloh a všech ostatních prosklených ploch (včetně výškových prací). Vlastní firemní metoda spočívá ve velmi kvalitním umytí a vyčištění skel vlastními odborně zdatnými profesionálními pracovníky, kteří zásadně používají značkové a účinné kosmetické přípravky a pomůcky. Následné leštění provádí vlastní technologií tzv. trikem suchého leštění, který zcela eliminuje možnost toho, že by během krátké doby vlivem přírodních podmínek, došlo k tomu, že by vyvstaly nevzhledné šmouhy, kruhy a skvrny, které mají vždy na svědomí leštidla, které sice v danou chvíli ulehčí náročnost a pracnost leštění, ale během krátké doby veškerý efekt čistoty a lesku skel naprosto znehodnotí. 
Po provedení vlastního mytí a vyčištění skel je čas na využití firemní nabídky ošetření a prodloužení životnosti pomocí technologie hydrofobní impregnace prosklených prostor.
Tato impregnace se aplikuje technologií GlasProtect - GSP a zásadní měrou snižuje náklady na údržbu skleněných ploch, viditelně vylepšuje optický vzhled a skutečně prodlužuje jejich životnost. Je velmi vhodná k aplikaci na okna, střešní okna, výlohy, skleníky, solární panely, prosklené fasády atd.
Touto spolehlivou technologií vznikne velmi odolná samočistící nanovrstva, díky které se veškerá špína a nečistoty nabalují do vodních kuliček, (tzv. efekt lotosového květu) a přirozenou cestou, ať už samospádem nebo povětrnostními vlivy - bez zanechání sebemenších stop na skle, je odváděna pryč. Navíc tato velmi efektivní metoda účinně chrání sklo před usazováním rzi, vodního kamene či plísní a zabraňuje negativním vlivům UV záření. Tato firma garantuje plnou účinnost po dobu 2 let s tím, že funkční životnost impregnace je 4-5 let a to dle klimatických podmínek.
Všem, které zaujala firemní snaha nejen o kvalitní úklidové služby, ale i o důležité služby v oblasti ošetření a tím prodloužení životnosti umytých a vyčištěných skleněných ploch, je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz, kde případní zájemci získají všechny podrobné informace.

štvrtok 22. októbra 2015

Mytí oken a prosklených ploch

Nejnovější úklidové technologie mají jednoznačný záměr. Plně využívat poznatků vědeckého výzkumu v oblasti vývoje čistících prostředků a úklidových pomůcek a to s maximální šetrností na naše společné životní prostředí. Cíl těchto technologií je jednoznačný - pomocí kvalitních a zkušených úklidových společností tyto účinné a efektivní technologie zavádět do praxe k plné spokojenosti každého zákazníka. A k tomu určitě přispívá fakt, že kromě perfektního výsledku úklidové činnosti je stejný důraz kladen i na prodloužení životnosti umytých a vyčištěných prostor včetně jejich následné ochrany a to nejen před klimatickými vlivy...
Účinná úklidová činnost dle těchto metod obsahuje širokou škálu možností, ať už se jedná o mytí a ochranu oken, výloh, prosklených výškových fasád a všech ostatních prosklených prostor nebo o čištění podlah, koberců, fasád a úklidu po opravách interiéru či exteriérů. Nelze také například opomenout efektivní činnost při likvidaci graffiti a následné účinné ochraně před sprejery, či výborným výsledkům v boji proti plísním s certifikací pro použití jak ve zdravotnictví, tak i památkově chráněných objektech. Samozřejmě škála těchto nových technologií je velmi široká, ale je jen málo úklidových firem, které tyto progresívní poznatky dokáží nabídnout svým klientům.
K absolutní špičce, a to nejen na našem trhu úklidových činností patří bezesporu úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. Jedná se o velmi kvalitní a zkušenou firmu se silným zázemím, která svým zodpovědným přístupem všechny tyto zmíněné aspekty splňuje.
Právě ze široké škály nových progresivních technologií je velmi často klienty této společnosti žádána úspěšná a účinná metoda mytí oken, výloh a prosklených prostor s následnou možností ochrany a prodloužení životnosti pomocí hydrofobní impregnace.


Mytí oken a prosklených ploch
Mytí oken a prosklených ploch

Mytí oken a prosklených ploch

Je také potřeba připomenout, že mezi spokojené klienty patří nejen velké obchodní řetězce, firmy, zdravotnická či kulturní zařízení, ale i majitelé menších obchodů, hospůdek nebo drobní majitelé domů, bytů a ostatních menších nemovitostí. Úklidová činnost této firmy je plně zaměřena na prvotřídní kvalitu a nejvyšší efektivnost, která zodpovědně směřuje ke každému zákazníkovi.
Vlastní firemní technologie mytí skel zásadně spočívá v používání nejkvalitnějších značkových mycích a čistících prostředků a pomůcek, a to včetně profesionálního využití této technologie i ve výškách.
Následné leštění umytých skleněných ploch spočívá v tzv. triku suchého leštění, což je další firemní zkvalitnění technologie, neboť v této fázi použití leštidel by znamenalo nebezpečí v podobě šmouh a nevzhledných stop po leštidlech, které brzy, vlivem povětrnostních vlivů prostupují na povrch skleněných ploch a znehodnocují tak sebekvalitněji provedenou metodu leštění.
Závěrečná nabídka nanesení hydrofobní nanovrstvy, která účinně chrání Vaše skla před všemi vlivy počasí a a která výrazně prodlužuje životnost takto ošetřených skel, je ve skutečnosti velmi ekonomické řešení, neboť se podstatně sníží náklady na další mytí a čištění těchto frekventovaných ploch. Tato nešpinavá úprava skel  totiž spolehlivě odvádí špínu nabalenou v kapkách vody bez toho, aby zanechala jakékoliv stopy. Životnost a funkčnost této hydrofobní impregnace GlasProtect je až 5 let a po celou dobu není potřeba vynakládat finanční prostředky za čistící a mycí přípravky, ale stačí okna omývat pouze čistou vodou. Nanovrstva účinně chrání skleněné plochy před nepříznivým UV zářením a spolehlivě zabrání usazování rzi, mechům, vodnímu kameni a ostatním nečistotám na takto ošetřených prosklených plochách.
Všem dalším případným zájemcům o tuto technologii, která v konečném efektu výrazně šetří nejen finance, ale i Váš čas, je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získáte podrobné a vyčerpávající informace.  
štvrtok 8. októbra 2015

Mytí oken

Pro úklidovou firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. se stala vlastní technologie mytí oken, výloh, střešních oken, lodžií, skleníků , solárních panelů a prosklených fasád výškových budov pilířem kvalitních služeb svým zákazníkům. Jedná se vlastně o komplexní technologii mytí a ošetření prosklených ploch, včetně spolehlivého zajištění této důležité úklidové činnosti ve výškách a nepřístupných místech. Všichni klienti, kteří alespoň jednou využili služeb této úklidové společnosti již vědí, že jde o dynamicky se rozvíjející zkušenou firmu se silným zázemím, která disponuje vlastním týmem odborných profesionálních pracovníků a to včetně horolezců s kvalitní výškovou technikou a slaňovacím vybavením. Svou flexibilitou, spolehlivostí a kvalitním provedením žádané úklidové služby, jsou pro zákazníky vždy zárukou spokojenosti.
Společně s technologií zaměřenou na odstraňování graffiti je metoda mytí prosklených prostor  nejviditelnější a přitom nejdůležitější činností, která vypovídá o úrovni kulturního cítění v našich městech, jejich centrech, ale i v jejich zákoutích a uličkách...


Mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách pomocí horolezců
Mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách pomocí horolezců

Mytí prosklených ploch a hydrofobní impregnace

Prioritou firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. vždy byla kvalita nabízených služeb. Vedle detailně odzkoušených účinných technologií a spolehlivým týmem svých pracovníků, je stejně důležitý výběr kvalitních značkových přípravků a pomůcek , včetně samozřejmé flexibility a možnosti nastavení cyklického opakování mytí a ošetření skel.
Vlastní technologie mytí oken a prosklených ploch při využívání těchto priorit se tak stala vstupenkou do elitní společnosti nejlépe hodnocených úklidových firem a to nejen na našem trhu.
Mytí skel proto spočívá v poctivém provedení za pomoci špičkových čistících produktů, ale vlastní leštění je již bez použití leštidel, neboť ta mají za následek neestetické šmouhy a skvrny vytvořené díky povětrnostním vlivům. Společnost proto zásadně provádí leštění tzv. trikem suchého leštění, které zaručuje stálost vyleštěných skleněných ploch.
Po této "mycí etapě" nabízí svým klientům firma "zlatý hřeb" vlastní technologie a tou je beze všech pochybností ekonomicky a esteticky velice lukrativní nabídka - ošetření takto vyčištěných oken a všech prosklených prostor (to znamená i ve výškách a těžko přístupných místech) pomocí hydrofobní impregnace.  Nanesením technologie NANOCLEAN, dochází k ošetření pečlivě umytých skel. Po 20 minutovém zaschnutí pracovníci opět pečlivě tuto vrstvu vyleští. Na takto připravený skleněný povrch se již nanese a rozetře hydrofobní impregnace GlasProtect. Vzniklá nanovrstva se naposledy vyleští do vysokého lesku. Efektivnost a ekonomičnost spočívá v tom, že teď již při dalším mytí nebude třeba čistících prostředků, ale pouze stačí omytí čistou vodou. Nanovrstva spolehlivě zabezpečí shlukování špíny do kuliček vody a je samospádem či ostatními povětrnostními vlivy bez zanechání špinavých stop a fleků na skle, odváděna pryč.
Další výraznou vlastností této metody je skutečnost, že zabraňuje možnosti vzniku plísní, vodního kamene, skvrn od rzi či soli. Navíc ochraňuje takto ošetřené skleněné plochy před škodlivými vlivy UV záření. Tato firma poskytuje záruku 2 let na 100% účinnost této technologie s tím, že předpokládaná životnost a plná účinnost je 4-5 let.
Pro všechny další případné zájemce je plně k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají všechny potřebné informace.

utorok 6. októbra 2015

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Architektonický trend současnosti zcela správně využívá nejmodernějších technologií, které akceptují náročné požadavky na komfort, reprezentativní pracovní prostředí, ale i vysoce kulturní prostředí pro sport, relax a odpočinek či pohodlný nákup pod jednou střechou v multifunkčních obchodních centrech. Nejvhodnějším a tzv. architektonicky velmi "čistým" stavebním materiálem se stalo sklo, které vidíme kolem sebe v mnohotvárném funkčním využití. Ať už se jedná o vlastní okna, výlohy, skleněné výplně, střešní okna, skleníky či lodžie až po obrovské plochy prosklených fasád a to nejen u výškových budov...
Druhou a stejně důležitou stranou mince se stala nutnost mytí a údržby těchto ploch - je zcela pochopitelné, že zde již "klasická" uklízečka uplatnění nenajde...
Tuto činnost převzaly úklidové firmy, které svým zákazníkům nabízejí služby, které se mytím a údržbou prosklených ploch zabývají.
Mezi nejzkušenější a nejkvalitnější úklidové společnosti nejen u nás, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Německu patří A SERVIS LIPKA, s.r.o. Silné zázemí, flexibilita s využitím vlastních odborných profesionálů zaměřených na kvalitu a skutečně široké spektrum úklidových činností, řadí tuto firmu na pomyslný vrchol úklidových služeb nejen na našem trhu. Pro, již zmiňované silné zázemí je samozřejmostí, že v nabídce jejich úklidových služeb najdeme tak náročné činnosti, ke kterým bezesporu patří i mytí a ošetření prosklených ploch ve výškách. Tato společnost disponuje kvalitní výškovou technikou a slaňovacím vybavením. Ve vlastním odborném týmu pracovníků jsou proto také profesionální horolezci, kteří si odborně poradí i v těžko dostupných prostorech výškových budov.

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách
Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Mytí oken a prosklených ploch ve výškách

Na mytí prosklených ploch firma používá zásadně kvalitních značkových přípravků a pomůcek. Pro splnění svých představ na kvalitní provedení této činnosti společnost neváhala přijít s vlastní technologii mytí. Tato metoda spočívá v tom, že vyřadila veškeré leštící přípravky, které znehodnocují celkové umytí skel tím, že po krátkém čase, díky povětrnostním vlivům, na vyleštěných skleněných plochách vyvstávají šmouhy a stopy po leštících přípravcích. Tuto činnost nahradila metodou tzv. triku suchého leštění, kdy konečnou fází leštění provádí suchou bavlněnou plenou.
Po důkladném umytí a vyleštění skel přichází možnost, která stejně jako vlastní mytí a leštění velmi převyšuje nabízené standarty ostatních úklidových firem. Právě důraz na kvalitu a co nejdelší prodloužení životnosti prováděných služeb řadí firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. na nejčelnější místo mezi úklidovými společnostmi. Právě prodloužení životnosti a čistoty prosklených prostor je efektivní a účinnou možností, kterou tato firma nabízí svým klientům a která zásadním způsobem snižuje úklidové náklady.
Touto možností je metoda tzv. nešpinavé úpravy skel. Jedná se o hydrofobní impregnaci aplikovanou technologií GlasProtect, což je dvoufázová hydrofobní nanotechnologická impregnace založená na lihové bázi. Vyznačuje se velkým ochranným účinkem proti vodě a špíně na principu lotosového efektu. Na voděvzdorné nanovrstvě dochází ke shlukování kuliček vody se špínou, které jsou přirozenou cestou (samospádem a povětrnostními vlivy) odváděny bez sebemenších stop z prosklených prostor. Tato samočistící nanovrstva zabraňuje uchycení mechů, rzi, vodního kamene i plísní a zároveň chrání sklo před škodlivými vlivy UV záření. Další mytí takto ošetřených skel je již pouze vodou, čímž se znatelně snižují náklady na čistotu a údržbu. Životnost takto ošetřených ploch je 4-5 let a navíc jednoznačně prodlužuje vlastní životnost skel.
Všem případným klientům je k dispozici e-mailová adresa : centrala@a-servislipka.cz , kde získají podrobné informace.